Zaza Khotenashvili

My consultations
Ophthalmologist
Speciality

Pediatric Ophthalmologist, New Hospitals

Position
Krtsanisi str. 12
Address
+995 32 2 190190
Phone

Rank

PhD