პირის ღრუს ბრტყელ უჯრედოვანი ეპითელიუმის კიბო გვხვდება მწეველებში და ალკოჰოლდამოკიდებულ პაციენტებში.

ამერიკის შეერთებულ შტატებში კაცები 3 % გვხვდება, ხოლო ქალები 2%-ში. ამ დაავადების სამიზნე ჯგუფი არის 50 წლის ზემოთ პაციენტები.

რისკი საგრძნობლად იზრდება ალკოჰოლის მოხმარების დროს რომელიც კომბინაციაშია სიგარეტის მოწევასთან.
ამ
ტიპის კიბოების 40% იწყება პირის ღრუს ფუძიდან და ვრცელდება ენის ლატერალურ და ვენტრალურ ნაწილებზე. 38% კი იწყება ქვედა ტუჩიდან.

 

სიმპტომები
-
ტკივილი
-
დისართრია
-
დისფაგია

 

დიაგნოსტიკა და მკურნალობა

დიაგნოსტირება ხდება ლარინგოსკოპიით და ეზოფაგოსკოპიით. ასევე გამოიყენება კომპიუტერული ტომოგრაფია და რენგენოლოგიური გამოკვლევა.
მკურნალობა
კი ხშირ შემთხვევებში ქირურგიულ ჩარევას საჭიროებს.