კურაციო

31 ოთარ ლორთქიფანიძის ქუჩა, თბილისი, საქართველო
მისამართი
+995 32 243 01 01
ტელეფონი
[email protected]
ელფოსტა

“Curatio” ლათინური სიტყვაა და ქართულად მკურნალობას, სამედიცინო მომსახურებას, უფრო კონკრეტულად კი სამედიცინო ზრუნვას ნიშნავს.
სწორედ ამ დასახელებითა და ამ სიტყვის მნიშვნელობის რეალიზების მიზნით დაახლოებით 20 წლის წინ შეიქმნა საქართველოში პირველი კერძო სამედიცინო დაწესებულება, რომლის ძირითადი პროდუქტი ოჯახის ექიმის მომსახურება იყო. ოჯახის, ანუ პირადი ექიმის მომსახურება თავისთავად კი მიზნად ისახავს ყველა მსურველს პირადი ექიმის სახით ჰყავდეს საიმედო, გულისხმიერი და მრჩეველი მკურნალი, რომლიც ზრუნავს მისი ჯანმრთელობის მდგომაროების შენარჩუნებაზე, ადრეულ ეტაპზე განსაზღვრავს ამა თუ იმ დაავადებასთან დაკავშირებულ რისკ-ფაქტორებს, რაც თავიდან აგვაცილებს ჯანმრთელობის სერიოზულ პრობლემებს.

დღევანდელი ”კურაციო” კვლავ აგრძლებს ტრადიციას და ავითარებს კლინიკის დაფუძნების წინაპირობას და დღესაც მისი მიზანი იგივეა, რაც იყო თავდაპირველად: ”ზრუნვა ჯანმრთელობის შენარჩუნებაზე სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომი, უწყვეტი, მაღალხარისხიანი და დაცული სისტემის მეშვეობით”. კლინიკის თანამშრომლებს გვჯერა, რომ აღნიშნული მიზნის მისაღწევად ჩვენ უნდა შევძლოთ უზრუნველვყოთ:

 • უსაფრთხო და დაცული გარემო;
 • მტკიცებულებებზე დამყარებული სამედიცინო მომსახურებისა თუ სხვა სერვისების წარმოება სწორი საფასო პოლიტიკის პირობებში;
 • მომსახურება რომელიც დაფუძნებულია კლიენტის პატივისცემაზე, მის მოთხოვნილებებსა და არჩევანზე,აგრეთვე კლიენტის ქცევითი თავისებურებებისა და ფასეულობათა სისტემის გათვალისწინება და გაცნობა;
 • ძირითადი მახასიათებლები რაც „კურაციოს“ სხვა, ანალოგიური კლინიკებისგან განასხვავებს და რაც მას კონკურენტუნარიანს ხდის:

 • აქ შექმნილი სისტემა უზრუნველჰყოფს პაციენტთან გრძელვადიან ურთიერთობას, რომელიც მისი ჯანმრთელობის შენარჩუნებაზეა ორიენტირებული;
 • სისტემის ცენტრალური რგოლია პაციენტი;
 • მომსახურება არის პრაქტიკული და პერსპექტიული;
 • კლინიკა სარგებლობს ელექტრონული აღრიცხვის (EMR) დახვეწილი სისტემით;
 • კლინიკის მიერ წარმოებული სამედიცინო მომსახურებები ეფუძნება ფაქტებზე დამყარებული მედიცინის პრინციპებს;
 • კლინიკაში ხდება არა მხოლოდ ერთი რომელიმე დაავადების მკურნალობა, არამედ პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მართვა;
 • ხარისხის მართვა უწყვეტი პროცესია;