თამუნა  კინწურეიშვილი

თამუნა კინწურეიშვილი

ჩემი შეკითხვები
ნარკოლოგი
თერაპევტი
ოჯახის ექიმი
სპეციალობა

ოჯახის ექიმი, თერაპევტი, ნარკოლოგი, კურაციო

პოზიცია
მისამართი
598 291 908
ტელეფონი