თამთა თენგიზის ასული მოწონელიძე

ჩემი შეკითხვები
რადიოლოგი
სპეციალობა

რადიოლოგი, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა იოაკიმეს და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრი

პოზიცია
გორგასლის 95
მისამართი
+995 599 96 02 68
ტელეფონი