თამარი ებანოიძე

ჩემი შეკითხვები
დერმატოვენეროლოგი
სპეციალობა

დერმატო-ვენეროლოგი, შპს კანის და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი

პოზიცია
ლუბლიანას ქ. 5
მისამართი
+995 599 564 224
ტელეფონი

წოდება

პროფესორი