თამარი ავალიშვილი

ჩემი შეკითხვები
ლაბორატორიის სპეციალისტი
სპეციალობა

ექიმი ლაბორანტი, გადაუდებელი ნევროლოგიის კლინიკა - ნევროლოგი

პოზიცია
წინანდლის 9
მისამართი
+995 555 00 01 47
ტელეფონი