რუსუდან ნაფეტვარიძე

ჩემი შეკითხვები
რადიოლოგი
სპეციალობა
რადიოლოგი, ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა
პოზიცია
დიმიტრი უზნაძის ქ. 103
მისამართი
+995 32 295 80 14
ტელეფონი