რობერტი ბურდიაშვილი

ჩემი შეკითხვები
ფიზიოთერაპევტი
მანუალური თერაპევტი
სპეციალობა

მანუალური თერაპევტი, ფიზიოთერაპევტი, კლინიკა გიგეა

პოზიცია
ქავთარაძის 13
მისამართი
+995 32 2157818
ტელეფონი