ოთარი  რუხაძე

ოთარი რუხაძე

ჩემი შეკითხვები
ქირირგი (გულ-სისხლძარღვთა)
სპეციალობა

ქირურგი (გულ-სისხლძარღვთა), თბილისის მედიცინის ინსტიტუტი TIM

პოზიცია
თბილისი. ცინცაძის ქ. 16
მისამართი
593 914 383
ტელეფონი