ნინო ქუხილავა

ჩემი შეკითხვები
თერაპევტი
სპეციალობა
თერაპევტი, ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა
პოზიცია
დიმიტრი უზნაძის ქ. 103
მისამართი
+995 32 295 80 14
ტელეფონი