ნინო პიპინაშვილი

ჩემი შეკითხვები
რადიოლოგი
სპეციალობა

ექიმი რადიოლოგი, ჯანმრთელობის სახლი

პოზიცია
თბილისი, წინანდლის ქ #9, 1 კლინიკური საავადმყოფო
მისამართი
+995 32 225 90 50
ტელეფონი