ნინო კონსტანტინეს ასული გიორგაძე

ჩემი შეკითხვები
რადიოლოგი
სპეციალობა

რადიოლოგი, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა იოაკიმეს და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრი

პოზიცია
გორგასლის 95
მისამართი
+995 577 74 99 90
ტელეფონი