ნინო ჯაფარიძე

ჩემი შეკითხვები
რადიოლოგი
სპეციალობა

კომპიუტერული ტომოგრაფია, რადიოლოგი, აკად.ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი

პოზიცია
თ.მღვდლის ქ.#13
მისამართი
032 2 34 81 19
ტელეფონი