ნატალია ჯოჯუა

ჩემი შეკითხვები
ფიზიოთერაპევტი
სპეციალობა

ფიზიოთერაპევტი, კლინიკა გიგეა

პოზიცია
ქავთარაძის 13
მისამართი
+995 32 2157818
ტელეფონი