ნანა გრიგოლის ასული ართილაყვა

ჩემი შეკითხვები
ნევროლოგი
სპეციალობა

ნევროლოგი, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა იოაკიმეს და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრი

პოზიცია
გორგასლის 95
მისამართი
+995 599 92 76 12
ტელეფონი