მარიკა ემუხვარი

ჩემი შეკითხვები
ლაბორატორიის სპეციალისტი
სპეციალობა

ექიმი ლაბორანტი, აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი

პოზიცია
თ. მღვდლის ქ.#13
მისამართი
032 2 34 81 19
ტელეფონი

წოდება

მედიცინის დოქტორი