მანანა მჭედლიშვილი

ჩემი შეკითხვები
ოჯახის ექიმი
სპეციალობა

პირადი ექიმი, კლინიკა კურაციო

პოზიცია
სულხან ცინცაძის 16
მისამართი
+995 32 243 01 01 (5101)
ტელეფონი