მაია მარტიაშვილი

ჩემი შეკითხვები
ლაბორატორიის სპეციალისტი
სპეციალობა

ექიმი ლაბორანტი, კლინიკური სადიაგნოსტიკო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, აკად.ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი

პოზიცია
თ.მღვდლის ქ.#13
მისამართი
032 2 34 81 19
ტელეფონი