მაია გოგიშვილი

ჩემი შეკითხვები
ოჯახის ექიმი
სპეციალობა

ოჯახის ექიმი, შპს. №1 პოლიკლინიკა

პოზიცია
ქ.თბილისი, ეკა ბეჟანიშვილის ქ. №23
მისამართი
593 76 99 52
ტელეფონი