ქეთევანი გოგიშვილი

ჩემი შეკითხვები
ოფთალმოლოგი
სპეციალობა

ოფთალმოლოგი, შპს  ,,უნიკა“

პოზიცია
ქ.თბილისი, გორგასლის ქ. №8
მისამართი
593 99 13 12
ტელეფონი