ქეთევან მემანიშვილი

ჩემი შეკითხვები
ოფთალმოლოგი
სპეციალობა

ოფთალმოლოგი, კლინიკა კურაციო

პოზიცია
სულხან ცინცაძის 16
მისამართი
+995 32 243 01 01 (5238)
ტელეფონი