ივანე როდიონოვი

ჩემი შეკითხვები
რადიოლოგი
სპეციალობა

ექიმი რადიოლოგი, რენტგენის კაბინეტის გამგე, ალ.წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცეტრი

პოზიცია
თბილისი, წინანდლის ქ #9, 1 კლინიკური საავადმყოფო
მისამართი
+995 32 2 77 00 67
ტელეფონი