გიორგი წივწივაძე

ჩემი შეკითხვები
რადიოლოგი
სპეციალობა

კლინიკის დირექტორი, რადიოლოგი, აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი

პოზიცია
თ. მღვდლის ქ.#13
მისამართი
032 2 34 81 19
ტელეფონი