გიორგი ხუციშვილი

ჩემი შეკითხვები
ტრავმატოლოგი - ორთოპედი
სპეციალობა

ორთოპედ-ტრავმატოლოგი, აკად. ზ. ცხაკაიას სახელობის დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრი

პოზიცია
ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. №83ა
მისამართი
0322 55 05 05
ტელეფონი