გიორგი ჯანაშია

ჩემი შეკითხვები
ქირირგი (გულ-სისხლძარღვთა)
სპეციალობა

კარდიოქირურგი, განყოფილების ხელმძღვანელი, ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა

პოზიცია
დიმიტრი უზნაძის ქ. 103
მისამართი
+995 32 295 80 14
ტელეფონი