გიორგი ბოჭორიშვილი

ჩემი შეკითხვები
უროლოგი
სპეციალობა

უროლოგი, ჯანმრთელობის სახლი

პოზიცია
თბილისი, წინანდლის ქ #9, 1 კლინიკური საავადმყოფო
მისამართი
995 32 225 90 50
995 32 225 90 70
ტელეფონი

წოდება

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი