გერმანე ლომთათიძე

ჩემი შეკითხვები
კარდიოლოგი
რადიოლოგი
სპეციალობა

რადიოლოგი, კარდიოლოგი, კლინიკა კურაციო

პოზიცია
სულხან ცინცაძის 16
მისამართი
+995 32 243 01 01 (5319)
ტელეფონი