ეკა ჩოფიკაშვილი

ჩემი შეკითხვები
ოფთალმოლოგი
სპეციალობა

ოფთალმოლოგი, დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი

პოზიცია
მარიჯანის ქ.2ბ
მისამართი
032 218 61 86
ტელეფონი