ეკა არზიანი

ჩემი შეკითხვები
კარდიოლოგი
სპეციალობა

კარდიოლოგი, სამედიცინო ცენტრი ციტო

პოზიცია
თბილისი, ზ. ფალიაშვილის ქ #40
მისამართი
+995 32 229-06-71/72/35
ტელეფონი