ალექსანდრე აგაიანი

ჩემი შეკითხვები
ქირურგი (ზოგადი)
სპეციალობა

ქირურგი, ჯანმრთელობის სახლი

პოზიცია
თბილისი, წინანდლის ქ #9, 1 კლინიკური საავადმყოფო
მისამართი
(995 32) 225 90 50
(995 32) 225 90 70
ტელეფონი