ველოფარინგიალური უკმარისობა არის ხახის სფინქტერის არასრული დახურვა. ეს სფინქტერი მდებარეობს პირხახასა და ცხვირ ხახას შორის და პროცესი იწვევს სასის და ჰიპერნაზალური ნაწილის ანატომიურ დეფექტებს.

ველო-ფარინგიალური დახურვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი რომელიც ლაპარაკში იღებს მონაწილეობას. ამ სფინქტერის დაავადება იწვევს ლაპარაკის დეფექტებს. ახალშობილებში გვხვდება ნაზალური რეგურგიტაცია რისი წინამორბედიც არის ველო-ფარინგიალური უკმარისობა. მოზრდილი პაციენტები აღწერენ ქრონიკულ სინუსიტს, ცხვირის ღრუს დაინფიცირებას.

  • დიაგნოსტიკა ხდება ინსპექციით ნაზოენდოსკოპიურად.  
  • პალპაციით ისინჯება რბილი სასის მედიალური ნაწილი.
  • მკურნალობისთვის საჭიროა ქირურგიული ჩარევა.