ჩვეულებრივ კბილის ფერის შეცვლა იწყება თეთრიდან და შეიძლება შეიცვალოს მოყვითალო, მონაცრისფრო ან მოვარდისფრო ფერამდე. ფერის შეცვლა ხდება როგორც ორგანიზმში მიმდინარე პროცესების შედეგად ასევე გარემო ფაქტორებიდან გამომდინარე. როდესაც ფერი იცვლება ფოლიკულური განვითარებისას ხშირად ეს პროცესი ფლუოროზს უკავშირდება.
გარემო ფაქტორები რომლებიც ხელს უწყობენ კბილის ფერის შეცვლას არის:
წამლები, როდესაც მაგალითად ორსულები იღებენ ტეტრაციკლინის ჯგუფის ანტიბიოტიკებს, ვირუსული ინფექციები,ჰეპატიტი, ასევე ახალშობილების ჰემოლიზური დაავადებები.