ეგზიბიციონიზმი არის სქესობრივი გარყვნილების ფორმა.  არის პარაფილიის ფორმა.

ეს მდგომარეობა გვხვდება დაახლოვებით 2-4% -ში და იშვიათია ქალებში. ზოგი ადამიანისთვის ეგზიბიციონიზმი გამოიხატება როგორც ძლიერი სურვილი სააშკარაოზე გამოიტანოს თავისი სქესობრივი პირადი ინტერესები.  
ასეთი პაციენტები არიან სექსუალურ ცხოვრებაზე დამოკიდებულები და ქორწინებაში ხშირად ექმნებათ პრობლემები.
დიაგნოსტიკა ხდება კლინიკური კრიტერიუმებით:
- ასეთი პაციენტის ფიქრები გამუდმებით დაკავებულია სქესობრივი ცხოვრების ამსახველი ფანტაზიებით, მათ ასევე შეიძლება ფანტაზია გაუჩნდეთ სრულიად უცხო ადამიანზე
- ეს თვისება მათ ხელს უშლით სოციალური ურთიერთობების დამყარებაში და სამუშაოს შესრულებაში.
- ეს მდგომარეობა გრძელდება 6 თვეზე მეტი.

მკურნალობა მოიცავს ფსიქოთერაპიას და ზოგჯერ ანტიანდროგენულ მედიკამენტებს.