ექსკორეაციული აშლილობა ხასიათდება ხშირად განმეორებითი კანის დაკაწვრით და დაზიანებით. (მაგალითად ფუფხების, მეჭეჭების, კალუსების ამოღებით). ზოგი პაციენტი იზიანებს ჯანსაღ კანს.
დაზიანება ზოგი პაციენტისთვის უნებლიეა, ზოგისთვის კი გამიზნულად ჩადენილი.   
ეს აშლილობა მოზრდილ ასაკში იწყება და დაავადებულთაგან 75 % ქალია.
ექსკორეაცია ქრონიკულია და ხშირად ასეთ პაციენტებს ბევრი ნაწიბური აქვთ.
მკურნალობისთვის საჭიროა ფსიქოლოგიური თერაპია.